05.7.20
תיק עבודות, אורי אבן-חיים
אורי אבן חיים, סמסטר 9, שוק לוד מגורים, סכמות
, בוגר/ת 2012, ארכיטקטורה,
אורי אבן חיים
בוגר/ת 2012
סמסטר 9, שוק לוד מגורים, סכמות