07.7.20
שנה א'
שרון אברהם, אדמה
, 2012, צילום, סטודיו
שרון אברהם

אדמה
סטודיו
2012