15.12.19
שנה א'
שרון אברהם, שוקו
, 2012, צילום, סטודיו
תרגיל לסטודיו
שרון אברהם

שוקו
סטודיו
2012