07.7.20
שנה א'
שרון אברהם, אנשי הצבע
, 2012, צילום, צבע שמן על גוף
שרון אברהם

אנשי הצבע
צבע שמן על גוף
2012