07.7.20
שנה א'
שרון אברהם, זבל!
, 2012, צילום, צילום
פרוייקט שעשיתי בשביל גריןפיס
שרון אברהם

זבל!
צילום
2012