15.12.19
שנה א'
שרון אברהם, אנשי הצבע
, צילום,
שרון אברהם

אנשי הצבע