15.12.19
שנה א'
שרון אברהם, אדם וחווה
, 2012, צילום,
שרון אברהם

אדם וחווה

2012