15.12.19
שנה א'
שרון אברהם, אליס
, 2012, צילום,
שרון אברהם

אליס

2012