15.12.19
שנה א'
שרון אברהם, אנשי הכפר
, 2012, צילום,
שרון אברהם

אנשי הכפר

2012