10.4.20
חי צומח דומם בתחנה לחקר ציפורים בירושלים
איילת דורה ספיריה, חסידות- פרט
, 2011, בוגר/ת 2014, עיצוב קרמי וזכוכית, חומר מגולף
איילת דורה ספיריה
בוגר/ת 2014
חסידות- פרט
חומר מגולף
2011