01.6.20
יחיאל טימסית
יחיאל-יח טימסית, קירויי איש-שלום כפר יונה
, 2012, בוגר/ת 2006, ארכיטקטורה, עמודי בטון, שלד פלדה
יחיאל-יח טימסית
בוגר/ת 2006
קירויי איש-שלום כפר יונה
עמודי בטון, שלד פלדה
2012