01.6.20
יחיאל טימסית
יחיאל-יח טימסית, קירויי הדר בכפר יונה
, 2012, בוגר/ת 2006, ארכיטקטורה, עמודי בטון, שלד ומעטפת פלדה ופח
יחיאל-יח טימסית
בוגר/ת 2006
קירויי הדר בכפר יונה
עמודי בטון, שלד ומעטפת פלדה ופח
2012