01.6.20
יחיאל טימסית
יחיאל-יח טימסית, פרויקט חיזוק ועיבוי מבנה לפי תמא 38 בחולון
, 2012, בוגר/ת 2006, ארכיטקטורה, בטון, חיפוי חוץ אבן וטיח מגוון
יחיאל-יח טימסית
בוגר/ת 2006
פרויקט חיזוק ועיבוי מבנה לפי תמא 38 בחולון
בטון, חיפוי חוץ אבן וטיח מגוון
2012