13.7.20
רון דרור
רון דרור, הזזת הקוביה
, 2008, בוגר/ת 2009, תקשורת חזותית, רישום בעיפרון על גבי צילום
אלמנט מתוך חבילת צפייה לתוכנית ראלטי פיקטיבית
רון דרור
בוגר/ת 2009
הזזת הקוביה
רישום בעיפרון על גבי צילום
2008