14.12.19
עשבים אבודים 2004
אורי ניר, עשבים אבודים
, 2004, אמנות,
אורי ניר

עשבים אבודים

2004