31.3.20
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, ענק דיסקית
, 2009, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
ענק דיסקית

2009