08.4.20
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, רובוט
, 2011, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
רובוט

2011