03.4.20
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, נעל לגו
, 2010, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
נעל לגו

2010