20.8.19
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, מכשפה
, 2011, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
מכשפה

2011