01.3.21
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, קסילוזון
, 2011, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
קסילוזון

2011