14.5.21
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, סביבה טבעית
, 2010, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
סביבה טבעית

2010