08.4.20
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, מזכרת מבצלאל 2000
, 2012, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
מזכרת מבצלאל 2000

2012