29.3.20
בצלאל 2008-2012
נעמה הנמן, אמאייל
, 2012, בוגר/ת 2012, צורפות ואופנה,
נעמה הנמן
בוגר/ת 2012
אמאייל

2012