14.12.19
אוצר: יונה פישר
איתמר בגליקטר, הזמנה פתיחה "אוצר : יונה פישר"
, 2013, בוגר/ת 2010, עיצוב M.Des,
הזמנה לפתיחת תערוכה, חניכת אוסף יונה פישר מוזיאון אשדוד לאמנות
איתמר בגליקטר
בוגר/ת 2010
הזמנה פתיחה  "אוצר : יונה פישר"

2013