05.6.20
מבחר עבודות
ערן פוליטי, צורות 1
, תקשורת חזותית,
ערן פוליטי

צורות 1