05.6.20
מבחר עבודות
ערן פוליטי, 30 גוונים כחול (חלק מדרקון)
, תקשורת חזותית, מדיה משולבת
ערן פוליטי

30 גוונים כחול (חלק מדרקון)
מדיה משולבת