04.6.20
מבחר עבודות
ערן פוליטי, קומפוזיציה באדום
, תקשורת חזותית, עפרון ודיו
רישום מודל
ערן פוליטי

קומפוזיציה באדום
עפרון ודיו