16.1.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, צורות 2
, תקשורת חזותית,
ערן פוליטי

צורות 2