25.1.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, קלפי גיבורים
, תקשורת חזותית, דיו וציפורן, מרקרים של קופיק
ערן פוליטי

קלפי גיבורים
דיו וציפורן, מרקרים של קופיק