01.3.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, צבע, צורה, תנועה
, תקשורת חזותית, דיו וציפורן, מרקרים של קופיק
ערן פוליטי

צבע, צורה, תנועה
דיו וציפורן, מרקרים של קופיק