11.12.19
מיכל צחור
מיכל צחור, תיק עבודות 2008-2012
, 2013, בוגר/ת 2013, ארכיטקטורה,
אוסף עבודות
מיכל צחור
בוגר/ת 2013
תיק עבודות 2008-2012

2013