17.1.20
טיפוגרפיה
שרה טובלי, כרזה סוף שנה א
, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
שרה טובלי
בוגר/ת 2015
כרזה סוף שנה א