11.12.19
טיפוגרפיה
שרה טובלי, לוגו לגודל דף A3 A4
, 2012, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
שרה טובלי
בוגר/ת 2015
לוגו לגודל דף A3 A4

2012