14.12.19
טיפוגרפיה
שרה טובלי, כרזה פוליטית דרעי
, 2012, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
שרה טובלי
בוגר/ת 2015
כרזה פוליטית דרעי

2012