09.8.20
טיפוגרפיה
שרה טובלי, לוגו רחוב אתיופה
, 2012, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
שרה טובלי
בוגר/ת 2015
לוגו רחוב אתיופה

2012