14.11.19
טיפוגרפיה
שרה טובלי, פונט לרחוב אתיופיה ירושלים
, 2012, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
שרה טובלי
בוגר/ת 2015
פונט לרחוב אתיופיה ירושלים

2012