12.12.19
טיפוגרפיה
שרה טובלי, כרזה לסרט
, 2013, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
שרה טובלי
בוגר/ת 2015
כרזה לסרט

2013