18.1.20
צורפות-עבודות משנה א'
ליטל ויצמן, מזוזה
, בוגר/ת 2015, צורפות ואופנה,
ליטל ויצמן
בוגר/ת 2015
מזוזה