08.7.20
סטודיו שנה א' סימסטר א'
נופר גרנות, חתך דרך אובייקט, תרגיל ראשון
, 2012, בוגר/ת 2017, ארכיטקטורה, עיפרון, נייר 280ג
נופר גרנות
בוגר/ת 2017
חתך דרך אובייקט, תרגיל ראשון
עיפרון, נייר 280ג
2012