22.1.21
אנימציה עם אופק שמר
עדה דפנה רמון, שיחה בין ישעיהו ליבוביץ לישראל אלדד
, 2013, בוגר/ת 2014, אמנויות המסך,
https://vimeo.com/69097992