28.2.20
ציור
יפעת יפה שטינמץ הרסט, משה בתיבה
, 2013, בוגר/ת 2014, אמנות,
יפעת יפה שטינמץ הרסט
בוגר/ת 2014
משה בתיבה

2013