12.12.19
עבודות
שי תבורי, ספסל-עיצוב פרמטרי
, בוגר/ת 2014, עיצוב תעשייתי,
שי תבורי
בוגר/ת 2014
ספסל-עיצוב פרמטרי