12.12.19
שאריות השייח'
ברק יחזקאל רובין, פרפרזה על דיאטסו צהובה
, 2014, בוגר/ת 2016, צילום,
ברק יחזקאל רובין
בוגר/ת 2016
פרפרזה על דיאטסו צהובה

2014