11.12.19
שאריות השייח'
ברק יחזקאל רובין, תל-ברוך
, 2014, בוגר/ת 2016, צילום,
ברק יחזקאל רובין
בוגר/ת 2016
תל-ברוך

2014