16.7.20
חומרים ממהלך סמסמטר א' שנה ראשונה
עידן ברזילי, תרגיל שרטוט דירה
, 2012, בוגר/ת 2017, ארכיטקטורה, שרטוט ידני, עיפרון על נייר
עידן ברזילי
בוגר/ת 2017
תרגיל שרטוט דירה
שרטוט ידני, עיפרון על נייר
2012