07.4.20
נגה ספר
נגה חיים דב ספר, 8
, 2014, בוגר/ת 2015, אמנות, שמן על בד
נגה חיים דב ספר
בוגר/ת 2015
8
שמן על בד
2014