21.10.19
שנה שלישית חלק א
יוסף אחינדב ניסים, כוסות אינליין
, 2014, בוגר/ת 2018, עיצוב קרמי וזכוכית, עבודת גלגל חריטה
יוסף אחינדב ניסים
בוגר/ת 2018
כוסות אינליין
עבודת גלגל חריטה
2014