01.6.20
שנה שלישית חלק א
יוסף אחינדב ניסים, בקבוק קריסטלים
, 2014, בוגר/ת 2018, עיצוב קרמי וזכוכית, עבודת גלגל, גלזורת קריסטלים
יוסף אחינדב ניסים
בוגר/ת 2018
בקבוק קריסטלים
עבודת גלגל, גלזורת קריסטלים
2014