18.1.20
לשאת ולתת/ קרקע מגורים והיסטוריה בגבעת עמל
הדס סלמה פלדשטיין, ציר זמן
, בוגר/ת 2015, ארכיטקטורה,
אירועים בעלי השפעה חברתית וגיאוגרפית בגבעת עמל.
הדס סלמה פלדשטיין
בוגר/ת 2015
ציר זמן