17.11.19
מוזרות חלל
יאנה רוטנר, installation view
, 2014, בוגר/ת 2015, צילום,